Temetői információk

A temetőkkel kapcsolatos problémáikkal, sírhely megváltással az alábbi helyen kereshetnek meg:

Ügyfélszolgálat: munkanapokon 8.00-16.00-ig

Mór, Bajcsy Zsilinszky u. 7. (Családsegítő Szolgálat mellett)

Telefon: Békési László 06 20/583-3366

A temetők útjai lezárásra kerültek.

A temető területére csak a mozgásukban korlátozott személyek hajthatnak be gépkocsival, továbbá temetkezési szolgáltatást végző, illetőleg sírgondozáshoz szükséges nagyobb méretű eszközöket, anyagot szállító járművel szabad behajtani. A behajtási igényt kérem, előre jelezzék a fenti telefonszámon.

Vakvezető kutya kivételével a temető területére kutyát vagy más állatot bevinni tilos.

Fákat és cserjéket sírhelyen kívüli területen csak az önkormányzat telepíthet. A sírokra ültetett növényzet magassága nem terjedhet túl a temetési hely területén.

A temető területéről sírkövet, síremléket – vagyonvédelmi okból – csak az üzemeltetőnek történt előzetes bejelentés alapján szabad kivinni.

Építőanyagot a temetőbe beszállítani építési vagy bontási munkát megkezdeni vagy bontási anyagot elszállítani csak az üzemeltető hozzájárulásával szabad. Az építési hulladékot a keletkezés napján el kell szállítani.

Vállalkozók a temető területén munkát csak a temető-fenntartási hozzájárulás megfizetése után végezhetnek.

A temetési hely felett gyakorolható rendelkezési jog időtartama

  • Egyes sírhely esetén 25 év
  • Kettős sírhely esetén 25 év
  • Sírbolt esetén 60 év
  • Urnasírhely esetén 10 év
  • Urnasírbolt esetén 20 év
    A temetési hellyel rendelkezni jogosult a használati jogot a következő év május 31-ig az előírt díj befizetésével meghosszabbíthatja.